ตรวจสอบรหัสพัสดุ

รหัสสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
482 2015-08-27 21:29:40 2015-09-03  จัดส่ง EMS EL172084192TH