วิธีการสั่งซื้อสินค้าขายส่ง

วิธีการสั่งซื้อสินค้าขายส่ง

1.เลือกสินค้าหยิบลงตะกร้า

วิธีการสั่งซื้อ #2

 

2.คลิกตะกร้าสินค้า

วิธีการสั่งซื้อ #2

 

3.ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ #3

 

4.กรอกข้อมูลการจัดส่ง และยืนยันคำสังซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ #4

 

5.เสร็จเรียบร้อยจร้า